Contact Us
  

   Shanghai Geneplast Machinery Inc
   ADDress:Wioom Changan Road, Qiaobei-cun
   Qinzao-zhen, Gangzha-qu, Nantong-city
   Tel:+86-513-2031558(REP.)
   Fax:+86-513-2031559
   P.C.:226001
   E-mail:tgminfor@sina.com
   WEB: http://www.tgm-machinery.com
   WEB: http://www.tgm-geneplast-machinery.com